ESTORE

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1
TARAFLAR
 
1.1. Satıcı
Ticari Unvanı : 
Adresi : 
Telefon : 
E-mail : 
 
1.2. Alıcı
Adı – Soyadı :
Adresi :
Telefon :
E-mail :
 
MADDE 2
SÖZLEŞMENİN KONUSU ve KAPSAMI
 
2.1. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’e uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme’nin tarafları işbu Sözleşme tahtında Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’ten kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.
 
2.2. İşbu sözleşmenin konusu, Alıcı’nın, Networkmas Bilişim Teknolojileri – Murat Atıf Sayar firmasına ait networkmas.com alan adı üzerinden (“Websitesi”) Satıcı’ya ait ürünlerin satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, sözleşmede belirtilen niteliklere sahip mal / hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanması oluşturur.
 
MADDE 3
SÖZLEŞME KONUSU MALIN TEMEL NİTELİKLERİ VE BEDELİ
 
3.1. Elektronik ortamda alınan ürün/ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, satış bedeli, ödeme şekli, teslim alacak kişi, teslimat adresi, fatura bilgileri, kargo ücreti aşağıda belirtildiği gibidir. Aşağıda yer alan bilgiler doğru ve eksiksiz olmalıdır. Bu bilgilerin doğru olmadığı veya noksan olduğu durumlardan doğacak zararları tamamıyla karşılamayı Alıcı kabul eder ve ayrıca bu durumdan oluşabilecek her türlü sorumluluğu Alıcı kabul eder.
 
3.2. Siparişi takip eden 3 iş günü içinde sevkiyatlara başlanacaktır. Sevkiyat, (7) iş günü içinde tamamlanacaktır.
 
3.3. Satıcı gerekli gördüğü durumlarda, Alıcı’nın vermiş olduğu bilgiler gerçekle örtüşmediğinde, siparişi durdurma hakkını saklı tutar. Satıcı siparişte sorun tespit ettiği durumlarda Alıcı’nın vermiş olduğu telefon, e-posta ve posta adreslerinden Alıcı’ya ulaşamadığı takdirde siparişin yürürlüğe koyulmasını 15 (onbeş) gün süreyle dondurur. Alıcı’nın bu süre zarfında Satıcı ile konuyla ilgili olarak iletişime geçmesi beklenir. Bu süre içerisinde Alıcı’dan herhangi bir cevap alınamazsa Satıcı, her iki tarafın da zarar görmemesi için siparişi iptal eder.
 
Alınan Ürün / Ürünler
Adı , Stok Kodu : _______________; ______________ Adet
Toplam Satış Bedeli : _________ TL, (Yazıyla __________________ TürkLirası)
Ödeme Şekli : Kredi Kartı / Banka Havalesi / EFT
Teslim Edilecek Kişi :
Telefon Numarası :
Teslim Edilecek Adres :
Fatura Edilecek Kişi / Kurum :
Fatura Adresi :
Vergi Dairesi :
Vergi Sicil Numarası :
Kargo Ücreti : ____________ TL, (Yazıyla _____________ TürkLirası)
 
MADDE 4
MALIN TESLİMİ VE TESLİM ŞEKLİ
 
Sözleşme Alıcı tarafından onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup, Alıcı’nın Satıcı’dan satın almış olduğu Mal/Hizmet’in Alıcı’ya teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur. Mal/hizmet, Alıcı’nın sipariş formunda ve işbu sözleşmede belirtmiş olduğu adreste bulunan kişi/kişilere teslim edilecektir.
 
MADDE 5
TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI
 
5.1. Mal / Hizmet’in teslimat masrafları Alıcı’ya aittir. Satıcı’nın, websitesinde teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafları Satıcı’ya ait olacaktır. Malın teslimatı; Satıcı’nın stokunun müsait olması ve ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır. Normal şartlarda Networkmas Bilişim Teknolojileri – Murat Atıf Sayar firmasından Kredi Kartı, Banka Havalesi veya EFT yöntemiyle yaptığınız alışverişler, siparişin banka onayının sağlıklı olarak alınması halinde size gönderilen SİPARİŞ ONAY e-mail’den sonraki en geç 7 iş günü içerisinde, kargo şirketine teslim edilecektir. Ürünlerin stoklarımızda bulunmaması durumunda stoklarımıza girmesi beklenecektir ve bu süre toplam SİPARİŞ ONAY’dan sonra 10 iş gününü aşması durumunda ödemeniz iade edilecektir.
 
5.2. Herhangi bir nedenle Aıcı tarafından Mal / Hizmet bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı Mal / Hizmet’in teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
 
MADDE 6
MÜCBİR NEDENLER
 
6.1. Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (Doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir.
 
6.2. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep durumu 30 (otuz ) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğmuş olacaktır.
 
MADDE 7
FİKRİ HAKLAR
 
Satıcı, networkmas.com internet sitesinin genel görünüm ve dizaynı ile internet sitesindeki tüm bilgi, resim, “networkmas.com”, “Networkmas” markaları ve diğer markalar, networkmas.com alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (bundan böyle kısa “Materyal” olarak anılacaktır) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi ve lisans sahibidir ve bu Materyal yasal koruma altındadır. İnternet sitesinde bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisansa çevrilemez, yeniden yayınlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. İnternet sitesinin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. networkmas.com’un burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.
 
MADDE 8
ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ
 
8.1. Alıcı, Websitesinde yer alan sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin olarak Satıcı tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. Alıcılar Tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini yukarıda yer alan Satıcı iletişim bilgilerinin sağladığı kanallarla ulaştırabilirler.
 
8.2. Alıcı, işbu Sözleşmeyi ve Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce Satıcı tarafından tüketiciye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.
 
8.3. Alıcı’nın, Sözleşme konusu Mal / Hizmet’i teslim almadan önce muayene edecek tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı Mal / Hizmeti kargo şirketinden teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine aittir. Alıcı tarafından kargo şirketi görevlisinden teslim alınan Mal/Hizmet’in hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra Mal / Hizmet’in sorumluluğu ve hasarlar Alıcı’ya aittir.
 
8.4. Mal / Hizmet’in tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal/hizmet bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla Mal/Hizmet’i 3 (üç) gün içinde Satıcı’ya iade etmekle yükümlüdür. Bu halde teslimat giderleri Alıcı’ya aittir.
 
MADDE 9
SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ
 
9.1. Satıcı, Sözleşme konusu Mal / Hizmet’in Tüketici Mevzuatına uygun olarak, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile Alıcı’ya teslim edilmesinden sorumludur. Satıcı, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu Alıcı’ya mümkün olan en kısa sürede bildirmekle yükümlüdür Sözleşme konusu Mal / Hizmet, Alıcı’dan başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.
 
9.2. 18 (On Sekiz) yaşından küçük kişiler Websitesi’nden alışveriş yapamaz. Satıcı, Alıcının sözleşmede belirttiği yaşının doğru olduğunu esas alacaktır. Ancak Alıcının yaşını yanlış yazmasından dolayı Satıcıya hiçbir şekilde sorumluluk yüklenemeyecektir.
 
9.3. Sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından Websitesi sorumlu değildir. Buna istinaden Satıcı, internet sitesindeki sistemden, dizayndan veya yasadışı yollarla internet sitesine yapılabilecek müdahaleler sebebiyle ortaya çıkabilecek tanıtım, fiyat hatalarından sorumlu değildir. Sistem hatalarına dayalı olarak Alıcı Satıcıdan hak iddiasında bulunamaz.
 
9.4. Websitesi üzerinden Kredi Kartı (Visa, MasterCard , vs. ) ya da Banka Havalesi / EFT ile alışveriş yapılabilir. Sipariş tarihinden itibaren bir hafta içinde havalesi yapılmayan siparişler iptal edilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı ya da havalenin (EFT’nin) banka hesaplarına ulaştığı belirlenen andır. Ödemeli gönderi ya da posta çeki gibi müşteri hizmetleri ile görüşülmeden gerçekleştirilen ödeme yöntemleri kabul edilmez.
 
MADDE 10
GARANTİ
 
Kullanma talimatına uygun şekilde kullanılan ve temizliği yapılan ürünler her türlü üretim hatasına karşı aşağıda belirtilen şartlar dahilinde 2 yıl garantilidir: Satıcının garanti sorumluluğu yalnızca 4077 sayılı kanun kapsamına giren tüketiciler için geçerlidir. Ticari nitelikteki işler için Türk Ticaret Kanununu hükümleri geçerli olacaktır.
 
MADDE 11
CAYMA HAKKI
 
11.1. Alıcı’nın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin Satıcı’ya ulaşması tarihinden itibaren Satıcı’nın malı geri alacağını Satıcı taahhüt eder. Cayma hakkı bildirimi ve sözleşmeye ilişkin sair bildirimler Satıcıya ait ve yukarıda belirtilen Satıcı iletişim bilgileri kanalı ile gönderilebilecektir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içerisinde Satıcı’ya mevzuat hükümlerine uygun olarak bildirimde bulunulması şarttır.
 
11.2. Cayma hakkının kullanılması halinde: a) Alıcı’ya veya onun bildirdiği yukarıda bilgisi bulunan üçüncü kişiye teslim edilen ürünün iade edilmesi zorunludur. b) 7 (yedi) günlük süre içerisinde iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları varsa ürünle birlikte hediye edilen diğer ürünleri eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Cayma hakkının kullanılmasını ve bilginin ulaşımını takip eden 11 (on) gün içerisinde ürün bedeli Alıcı’ya ödediği şekilde iade edilir. Ürün Satıcı’ya iade edilirken, ürün teslimi sırasında Alıcı’ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da iade edilmesi gerekmektedir. İade kargo bedeli Alıcı’ya aittir.
 
MADDE 12
CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER
 
Cayma hakkı aşağıdaki hallerde kullanılamaz:
 
  • Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, Tüketicinin onay ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmeleri,
  • Fiyatı borsa veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda belirlenen mallara ilişkin sözleşmeler,
  • Tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmeler,
  • Tüketici tarafından ambalajının açılmış olması şartıyla, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler,
  • Gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler,
  • Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmeler,
  • Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.
 
MADDE 13
GİZLİLİK ve GÜVENLİK
 
13.1. networkmas.com internet sitesi sipariş işlemleri sırasında 128 Bit SSL Sertifikası sayesinde tarayıcınız vasıtası ile gönderdiğiniz hiç bir bilgi üçüncü şahıslar tarafından görülemez. Mağazamızda tüm bankaların VISA, MASTERCARD Kredi Kartları geçerlidir. networkmas.com hiçbir zaman bu numaraları saklamaz, kayıt etmez. Dolayısıyla kredi Alıcıların kredi kartı bilgilerine üçüncü kişilerin ulaşması mümkün olmamaktadır.
 
13.2. SSL ve Alıcı’nın güvenliği, SSL teknolojisi ile satın alma süreci başladığında kullanıcı bilgisayarı ile banka arasında doğrudan şifreli bir iletişim olmakta ve kredi kartıyla ilgili hiçbir bilgi networkmas.com çalışanları ya da üçüncü şahıslar tarafından görülmemektedir. networkmas.com’da Alıcı’nın kredi kartı numarası personelce bilinmemekte ve CVV2 numarası Alıcı haricinde hiç kimse tarafından görülememektedir.
 
13.3. networkmas.com Alıcılardan derlenen tüm hassas ve kişisel bilgileri, en yüksek elektronik ve fiziksel güvenlik standartlarında saklanmakta, yalnızca yetki sahibi olan personelin ve ancak zorunlu durumlarda kullanıcı onayı altında ulaşabileceği bir sistemle, mevcut T.C. kanunları ve uluslararası kanunlar çerçevesinde kullanılmaktadır. networkmas.com kullanıcılardan derlediği kişisel ve hassas bilgileri kullanıcı onayı olmaksızın hiçbir isim altında, hiçbir nedenle ve hiçbir muhatap nezdinde açıklamamayı, söz konusu bilgileri üçüncü şahıslarla paylaşmamayı ve hiçbir surette kötüye kullanmamayı taahhüt ve garanti eder.
 
13.4. networkmas.com bu bilgileri sadece idari / yasal zorunluluğun mevcudiyeti çerçevesinde açıklayabilecektir. Araştırma ehliyeti belgelenmiş her türlü adli soruşturma dahilinde Satıcı kendisinden istenen bilgiyi elinde bulunduruyorsa ilgili makama sağlayabilir.
 
13.5. Sistemle ilgili sorunların bulunması ve söz konusu sorunların en hızlı şekilde giderilebilmesi için, networkmas.com gerektiğinde networkmas.com sitesine üye olan Alıcı’nın IP adresini tespit etmekte ve bu adresleri kullanmaktadır. IP adresleri, networkmas.com’un müşterilerinin genel bir şekilde tanımlanması ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.
 
13.6. networkmas.com internet sitesindeki kayıt formları, sipariş formları, anketler ve yarışmalar, Alıcı’nın irtibat bilgisini ve demografik bilgisini talep edebilir. Yukarıda bahsedilen işbu kişisel bilgiler, Alıcı’nın siparişini almak, ürün ve hizmet sunmak, ödemeleri gerçekleştirmek, siparişler, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama amacıyla Alıcı’yla irtibata geçmek, Alıcı bilgisini güncellemek ve sürdürmek ve Alıcı’nın ilgisini çekebilecek ürün ve hizmetleri önermek ve üçüncü şahısların teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerini networkmas.com adına yerine getirmelerini sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.
 
13.7. networkmas.com, kendi veri tabanındaki Alıcılarına günlük ve haftalık bilgilendirme e-postaları gönderebilir. networkmas.com dilediği zaman bu e-postalarla ilgili değişiklik yapmak, hizmetten vazgeçmek veya yeniden başlatmak hakkını haizdir. İşbu e-postalar, Alıcı tarafından satın alınmış ürün(ler) ile ilgili bilgiler, Alıcı’nın ilgi alanına girebilecek diğer ürünlerin bilgileri ya da üçüncü kişilerin reklamlarını veya benzeri bilgileri içerebilir
 
MADDE 14
TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
 
Alıcı, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekalet ücretini Alıcı’dan talep edebilir ve her koşulda Alıcı’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcı’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.
 
MADDE 15
UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
 
İşbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlık halinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca her yıl Aralık ayında ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Alıcı’nın veya Satıcı’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
 
MADDE 16
YÜRÜRLÜK
 
16 (On Altı) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylandığı tarihte akdedilmiş ve derhal yürürlüğe girmiştir.
 
SATICI                                                               ALICI

360 derece teknoloji çözümlerimizi inceleyin!

Bilgi güvenliği çözümleri başta olmak üzere, kurumların ve bireysel kullanıcıların ihtiyaç duydukları 360 derece IT çözümleri